Προσωπικά δεδομένα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

MISS MAD

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική!

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων από την ατομική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο: Miss Mad, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, με έδρα επί της οδού Ηρακλέους 200, 176 73, Καλλιθέα, Ν. Αττικής τηλ. 210 9576029, e-mail: info@missmad.gr, website: www.missmad.gr.

Για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9576029.

 

Αντικείμενο εργασιών της Miss Mad

Η Miss Mad είναι κοσμηματοποιός δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία κοσμημάτων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος στον ιστότοπο www.missmad.gr.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Ο όρος «προσωπικά Δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα».

 

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

Τα δεδομένα που συλλέγει η Miss Mad

Συλλέγονται δεδομένα cookies (διαβάστε αναλυτικά Πολιτική Cookies)

Συλλέγονται μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας, για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας.

Πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνο, email) – Δεδομένα αποστολής προϊόντων (ταχυδρομική διεύθυνση) – Πληροφορίες αναγνώρισης (όνομα, επώνυμο, φύλο, γενέθλια) – Δεδομένα αποστολής προϊόντων (ταχυδρομική διεύθυνση) – Οικονομικά Δεδομένα (αριθμός χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, τραπεζικό λογαριασμό) –

Tα δεδομένα περιορίζονται σε όσα συμπληρώνετε σε φόρμες που βρίσκονται στον ιστότοπο missmad.gr

 

Επεξεργασία δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το προσωπικό της Miss Mad, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Miss Mad και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του ιστότοπου και την πώληση προϊόντων μέσω του ιστότοπου (βλέπετε παρακάτω «Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;»).

Γενικότερα, τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Παραγγελίες προϊόντων: Η Miss Mad επεξεργάζεται δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις.
 • Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η Miss Mad επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προκειμένου να απολαμβάνετε ως καταναλωτές υπηρεσίες αγοράς, αποστολής προϊόντων, καταγραφής ιστορικού παραγγελιών και άλλων ειδικών προνομίων.
 • Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter): Η Miss Mad σας παρέχει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση σχετικά με προωθητικές/ διαφημιστικές ενέργειες που διεξάγει η Miss Mad (π.χ. για νέα προϊόντα στην αγορά, τυχόν προσφορές, λειτουργία νέων καταστημάτων, διαγωνισμούς κ.λπ.).
 • Web push notifications: Ανάλογα με την ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας, μπορείτε να λαμβάνετε, έχοντας δώσει τη συγκατάθεσή σας, ειδοποιήσεις για τις προσφορές μας, τα νέα μας και το καλάθι αγορών σας.
 • Επικοινωνία: Η Miss Mad χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

 

Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων

Τα δεδομένα συλλέγονται για τον σκοπό παροχής προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Miss Mad, μέσω της ιστοσελίδας missmad.gr

 • τη διαχείριση πώλησης των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών , π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους και την εξέλιξη παραγγελίας σας, την εκτέλεση της παραγγελίας σας, την αποστολή των προϊόντων, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την Miss Mad και την πραγματοποίηση επιστροφών.
 • την προώθηση προϊόντων μας, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα ή/και υπηρεσίες
 • τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σας σχετικά με προϊόντα ή/ και υπηρεσίες
 • τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

 

Νομιμοποίηση επεξεργασίας δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:

 • τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, ήτοι της πώλησης προϊόντων,
 • τη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται,
 • τις υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.),
 • το έννομο συμφέρον της επιχείρησης.

 

Προσβασιμότητα δεδομένων

Πρόσβαση στα δεδομένα σας ενδέχεται να έχουν τρίτοι, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό της Miss Mad, ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες προώθησης και διαφήμισης, τεχνικής υποστήριξης και παροχής λογισμικού, ταχυμεταφορών, αποθήκευσης δεδομένων, έρευνας και ανάλυσης, εύρεσης προσωπικού, διαχείρισης πελατολογίου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογιστικών/ οικονομικών υπηρεσιών.

 

Εξασφάλιση Εχεμύθειας

Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία, που χρησιμοποιούμε συμφωνούν και δεσμεύονται:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Miss Mad,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

Προσωπικά δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ε.Ε.

Κατ’ εξαίρεση, ενδέχεται να στείλουν τα δεδομένα σας εκτός Ε.Ε. πάντοτε τηρουμένων κατάλληλων εγγυήσεων για τη διαβίβαση των Δεδομένων, όπως αυτές υπαγορεύονται από τον Κανονισμό 679/2016/Ε.Ε. (GDPR).

 

Αρχείο δεδομένων

Τα δεδομένα σας τηρούνται για όσο είναι απαραίτητο προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα/ή και τις υπηρεσίες που μας ζητάτε, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων της Miss Mad.

Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Miss Mad και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

Τα δεδομένα που συλλέγουν τα cookies, διαγράφονται σύμφωνα με την Πολιτική cookies.

 

Ασφάλεια Δεδομένων

Η Miss Mad δεσμεύετε να διαφυλάσσει τα Προσωπικά σας δεδομένα, η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 

Τα δικαιώματα σας

 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από την Miss Mad πώς και ποια δεδομένα σας επεξεργάζονται. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας που τηρούνται, σε ποιους τα δίνονται, πόσο διάστημα τηρείται αρχείο, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.
 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα σας μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για διόρθωσης (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).
 • Έχετε δικαίωμα διαγραφής. Μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.
 • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας. Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
 • Έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και θα σταματήσει η επεξεργασία των δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

 

Άσκηση δικαιωμάτων

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να  αποστείλετε σχετικό αίτημα είτε στην έδρα της MISS MAD επί της οδού Ηρακλέους 200, 176 73, Καλλιθέα, Ν. Αττικής τηλ. 210 9576029, e-mail: info@missmad. Επίσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο: www.missmad.gr σας και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας.

 

Ανταπόκριση στα αιτήματα σας;

Τα Αιτήματά διεκπεραιώνονται δωρεάν, άμεσα, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που υποβάλλατε το αίτημα σας. Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Miss Mad μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή προς εσάς.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

 

Ενημέρωση για την εξέλιξη των αιτημάτων σας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210 9576029

 

Χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των δεδομένων

Η Miss Mad, δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης cookies στo missmad.gr, και κατάρτισης προφίλ με σκοπό την αποστολή προσωποποιημένων διαφημίσεων/ προσφορών, οι οποίες δεν έχουν για εσάς καμία νομική συνέπεια και δέσμευση.

 

Eεφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

Ενημέρωση Επικαιροποίησης παρούσας Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική επικαιροποιείται όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή Χρήση των Προσωπικών σας δεδομένων, θα δημοσιεύεται στο missmad.gr η επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα ειδοποιείστε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας.

 

Τελευταία τροποποίηση: Ιούνιος 2018