Ακουαμαρίνα
12 Μαρτίου 2015 miss mad

Θεωρείται ένας από τους πιο γνωστούς και δημοφιλείς πολύτιμους λίθους.

Το όνομα είναι λατινικό »aqua marina»και σημαίνει θαλασσινό νερό λόγω του κυανοπράσινου χρώματός της.

Ανήκει στην ομάδα του Βηρύλλιου , όπως και το σμαράγδι το οποίο είναι πράσινου χρώματος.

Το χρώμα αποδίδεται σε ίχνη δισθενούς Fe2+ .

Η ακουαμαρίνα είναι εύθραυστη και χρειάζεται προσεκτική μεταχείριση.

Οι πρώτοι φακοί για τα μάτια που κατασκευάσθηκαν το 1300 ήταν από ακουαμαρίνα.

Το 1910 βρέθηκε στην Βραζιλία ακουμαρίνα που ζύγιζε 110 κιλά.

Στις λαϊκές παραδόσεις, η ακουαμαρίνα θεωρείται ότι προσδίδει σε αυτόν που την φοράει διορατικότητα, θάρρος, και ευτυχία.

Θεωρείται επίσης η τυχερή πέτρα των ναυτικών!

πηγές:

1. Ο κόσμος των πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων – Rudolf Duda- Lubos Rejl)

2. Εγχειρίδιον πολύτιμων & διακοσμητικών πετρών – Διονύσιος Βάδεν

3. http://www.geo.auth.gr

4. http://el.wikipedia.org